Foto: Johan Lindgren

Mariagårdens upptäckarstig

Mariagårdens upptäckarstig leder dig på en fatasifylld tur genom Mariagårdens och Stenunge bys omgivning och trädgårdar.

I april 2023 invigdes Mariagårdens Upptäckarstig. Längs en slinga på 1,2 km kan du utforska området och dess rika natur- och kulturmiljö.

Vandra ner genom Mariagårdens trädgård mot grillplatsen. Längs den porlande bäcken med Bockarna Bruse-bron kommer du till en rekonstruerad gammaldags skvaltkvarn. Därefter går stigen vidare genom den gamla ”Vattenfallsbyn” med rester av bebyggelse från 1960-talet, när industrin började ta fart. Här finns gatlampor och asfaltsvägar mitt i naturen, och förvuxna bokhäckar och andra växter som vittnar om övergivna villaträdgårdar. Byn försvann för ca 40 år sedan då det inte längre blev tillåtet med bostäder så nära industrierna. Sedan går stigen in i skogen där naturen tagit över efter det att bönderna hade sina odlingsmarker här på 1800-talet. Nu är här en tät nästan djungellik sumpskog med mängder av arter av växter och träd, fåglar och insekter som är viktiga för vår miljö. Stigen kommer sedan ut vid Gårdstomtens hinderbana alldeles utanför Barnens Trädgård vid Mariagården.

Upptäckarstigen är spännande för både stora och små. Karta med information om stigens olika delar finns att hämta vid Gårdstomtens hinderbana

Läs mer om Mariagården här.

I anslutning till Mariagårdens trädgård ligger upptäckarstigens "inte-nudda-marken-bana". Foto: Anna Jonson Sahlberg

Karta över Mariagårdens upptäckarstig

Kartan visar stigens dragning.
Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen.
Vill du se din position på kartan trycker du på knappen "Visa position" under plus- och minussymbolerna.
Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Senast uppdaterad