Stig vid bäcken i Solgårdsdalen, Foto: Johan Lindgren

Kvarnslingan

Kvarnslingan är en naturstig i centrala Stenungsund som förbinder bäcken genom Solgårdsdalen med Kvarnbergets damm och väderkvarn. Här bjuds beronde av årstid både på frodig grönska, vitsippshav och hänförande utsikt över hakefjorden.

I en sträcka runt dammen och ner längs bäcken, som rinner genom Solgårdsdalen, går kvarnslingan på ca 1,5 kilometer. Längs bäcken är naturen frodig och småfåglar flyger och sjunger så att det nästan känns som att vandra genom en regnskog. Om hösten tar sig havsöringen upp i bäcken för att leka. Projektet 8+Fjordar har förbättrat bäckbotten så att öringens fortplantning ska gynnas.

Från bäcken går stigen bitvis brant upp genom barrskog och blåbärsris till dammen som är en viktig vattenreservoar vid skyfall, och livsmiljö för den fridlysta vattensalamandern. Från dammen går stigen ut till den karga toppen på Kvarnberget med ljung och enebuskar och kvarnen med sin storslagna utsikt. Här i området finns också många djur och fåglar. Rådjur, älg, räv, hare, ekorre, häger, hackspett, öring och salamander är bosatta eller tillfälliga besökare i området.

Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av området.


Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över Kvarnslingan

Kartan visar Kvarnslingans dragning. Stigen och dammen nås från tre håll: Solgårdsvägen, Kvarnbergsvägen och Kristinedals grusplaner.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen.
Vill du se din position på kartan trycker du på knappen "Visa position" under plus- och minussymbolerna.
Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Kvarnens historia

Väderkvarnen som givit namn åt Kvarnberget har inte alltid stått på sin nuvarande plats. Från början stod kvarnen på Knaverstad gård i Solberga socken (ungefär mellan dagens Timmervik och Kode). Kvarnen hann sedan flyttas till ett berg ovanför Norums kyrka innan den på tidigt 1930-tal köptes av familjen Bengtsson på Hakenäs gård.

Familjen Bengtsson monterade upp kvarnen på gårdens högsta punkt. Men då fattades delar och kvarnen kunde aldrig användas till annat än som bostad för arbetare och utflyktsmål.

Väderkvarnen förvaltas idag av Stenungsunds Kvarnbergsförening.

Mer information om Kvarnen och dess historia finns på
föreningens infotavla vid parkeringen på Kvarnbergsvägen.

Kvarndammen med kvarnen i bakgrunden

I förgrunden syns dammen och längre ner på berget står kvarnen. Bilden tycks vara tagen efter att kvarnen kommit på plats under 1930-talet. Området ser idag mycket annorlunda ut med skog runt hela dammen. Där dammen slutar på bilden finns idag en liten brygga som binder ihop stigarna på vardera sidor om klipphällen i mitten. Foto: AB Lindenhag, Göteborg. Källa Bohusläns museum

Bro vid kvarndammen

Bryggan över klipphällen vid kvarndammen. Dammen här fotograferad från motsatt håll jämfört med fotot ovan. Dammen är idag till inbäddad i tät grönska. Foto: Johan Lindgren

Senast uppdaterad