Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för del av Kyrkenorum 6:1, Bostäder.

På uppdrag av Kommunstyrelsen upprätter Sektor Samhällsbyggnad ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Kyrkenorum 6:1.

Syftet med planen är att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare lämnat positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade området för Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Verksamhet Plan bedömer att det är möjligt att samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära anslutning till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där. I planarbetet ska allmänhetens tillgång till gångvägar och rekreationsområden säkerställas.

Alternativ A, flerfamljhus

Hur långt har planen kommit?

Just nu är planen på startläge.Snart kommer vi att ta fram planhandlingar till samrådet.

Dialog och påverkan

I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-06-23