Blåmes och hackspett vid fågelmatning

Fågelmatning och fågelsjukdomar

Under vintern matar många småfåglar på sina tomter. Det är ett bra sätt att hjälpa vissa fågelarter som annars kan ha svårt att hitta mat. Tyvärr kan även sjukdomar hos småfåglar spridas vid matningen.

Sjukdomar

Fåglar som är sjuka besöker gärna fågelbord för att enkelt få tillgång till något att äta. Det kan göra att andra fåglar kan bli utsatta för smittorisker. Exempel på sjukdomar är salmonella, gulknopp, aspergillos, fågelkoppor och psittacos.

Råd för att förhindrar sjukdomar

  • Ha inte fågelbord som är konstruerade så att fåglarna sitter i maten.
  • Foderspill ska inte hamna på marken där det blandas med avföring, då fåglar letar mat även där. Lägg granris på marken eller ha en uppfångningsbehållare täckt med finmaskigt nät under bordet.
  • Rengör fågelbordet regelbundet. Låt inte utrustningen komma i kontakt med livsmedel och var inte i köket. Använd till exempel diskmedel.
  • Ha gärna flera utfodringsplatser för att undvika trängsel bland fåglarna.
  • Se till att foderbord och foderautomater inte har vassa spetsar och kanter. Sårskador kan bli inkörsportar för bakterier och virus hos fåglar.
  • Släng allt foder som luktar unket, är vått eller ser mögligt ut.
  • Förhindra att skadedjur, till exempel gnagare, kommer åt fodret där det lagras.
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten när du har varit i kontakt med utfodringsplatsen.

Fågelmatning och fågelsjukdomar hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad