Hästar i hage

Lantbruk och miljöskydd

Verksamhet Bygg Miljö har tillsynsansvar för miljöfrågor inom lantbruket.

Särskilda bestämmelser för gödselspridning

Stenungsunds kommun hör till ett av de kustområden som pekats ut som särskilt känsligt för övergödning, enligt EU:s nitratdirektiv. Det innebär att det finns särskilda bestämmelser när det gäller lagring och spridning av gödsel.

Gratis rådgivning om växtnäring

Du som är lantbrukare kan bli medlem i Greppa Näringen. Länk till annan webbplats.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige. Som medlem får du bland annat gratis rådgivning om hur du använder växtnäring på ett effektivt och miljöriktigt sätt, skräddarsytt för just din produktion. På Greppa Näringens hemsida finns också mycket information utan att du behöver vara medlem.

Bekämpningsmedel

Läs om bekämpningsmedel under Kemikalier.

Hästgödsel

Under 2010 fick kommunen bidrag från länsstyrelsen för att inventera hästgödselhanteringen kring Jörlanda å och Anråse å. Det resulterade bland annat i en broschyr med goda råd till dig som har häst och inte riktigt vet vad du ska göra av gödseln.

Broschyr - Vad gör jag med hästgödseln? Pdf, 383.1 kB.

Senast uppdaterad