Vilda djur och skyddsjakt

På Naturvårdsverkets webbplats får du goda råd om vad du ska göra med till exempel ormar och grävlingar på tomten.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Har du problem med vilt kan kommunen vid behov förmedla frågan till en skytt. Du och skytten kommer överens om vad som kan göras, samt vilken ersättning du ska betala för uppdraget.

Måsar

Problem med måsar förebyggs bäst genom att inte mata dem från balkonger eller i närheten av bostäder. Genom att sätta upp nät eller trådar kan man förhindra måsarna att bygga bo eller sitta på taknockar. Behöver du hjälp med detta kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Senast uppdaterad