Hundar och katter

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men kan ibland ställa till olägenheter för närboende. Du som djurägare har ansvar för att dina djur mår bra och att de inte stör andra människor eller djur.

Koppel - när, var och hur?

Enligt den lokala ordningsstadgan ska:

  • hundar hållas kopplade om de vistas på försäljningsplats eller där torghandel pågår
  • hundar hållas kopplade i parkområden under tiden 1 april - 30 september
  • löptikar hållas kopplade eller inom inhägnat område.

Lokala ordningsstadgar Pdf, 298 kB.

När en hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på allmän begravningsplats, badplats, lekplats eller för lek upplåten gräsmatta.

Enligt Jaktlagstiftningen ska hundar hållas kopplade 1 mars - 20 augusti. Det är för att skydda vilt under känsliga perioder. Resten av året ska hundar hållas under sådan uppsikt att de inte kan riva djur.

Ovanstående gäller inte för ledar-, service- eller signalhundar, eller polishund i tjänst.

Kom ihåg att plocka upp hundbajset

Hundavföring ska plockas upp om den hamnar på offentliga platser.

Aggressiv hund eller misstanke om misskötsel

Om du upplever att en hund är aggressiv, eller missköts och ägaren inte kontrollerar den kan du kontakta länsstyrelsens Djurskyddsenhet.

Länsstyrelsen har mer information samt kontaktuppgifter på sin hemsida Länk till annan webbplats.

Om du blivit skadad av ett djur, eller någon använt ett djur som ett vapen kan du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Är det akut, om det exempelvis handlar om en pågående attack ringer du 112.

Störs du av skällande hundar?

Störs du av hundar är första steget att kontakta djurägaren eller hyresvärden där du bor. Om den upplevda olägenheten inte rättas till kan du höra av dig till Verksamhet Bygg Miljö hos oss på kommunen. Då kan ett tillsynsärende öppnas. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger namn och att du kontaktar oss på ett hemligt telefonnummer. Detta kan göra att ärendet blir svårare att utreda och du kan inte få någon återkoppling från oss.

Du som hundägare ansvarar

Som hundägare ansvarar du för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och olägenhet som till exempel mycket skällande. Det kan till exempel handla om att hålla ditt husdjur inomhus nattetid, eller se till att hundens skällande inte stör omgivningen.

Som kattägare har du skyldighet att känna till de förhållningsregler som gäller och ta ansvar för din katt. Inom Stenungsunds kommun finns inga generella regler för katter som husdjur.

Enligt rättspraxis ses det som acceptabelt att en katt får röra sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. Kattägaren är dock skyldig att bevaka olägenheter som kan uppkomma och vidta åtgärder vid behov. Du har rätt att freda din uteplats men inte genom att skada katten.

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan ha sina egna regler för katt som husdjur. Hör med dina grannar.

Störningar från katter

Kommunen får ibland in klagomål rörande katter. De skador eller olägenheter som katter kan orsaka är till exempel

  • Skador på planteringar och föroreningar i rabatter
  • Sönderklösta dynor och katthår på uteplatser
  • Intrång i hus och lägenheter genom öppna fönster eller dörrar
  • Förorening av sandlådor och lekplatser
  • Repor på parkerade bilar

Du som är kattägare är skyldig till de skador som katterna gör.

Jag störs av andras katter

  • Börja med att prata med kattägaren. Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten och vet inte om att den besvärar någon.
  • Det är inte du som är störd som har skyldighet att vidta åtgärder, utan kattägaren. Om du ändå vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katten och kanske testa något avvisandemedel som finns att köpa i zoo- butiker.​

Om du vill anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter vänder du dig till länsstyrelsen. Du kan inte vara anonym när du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter.

Länsstyrelsen har mer information samt kontaktuppgifter på sin hemsida Länk till annan webbplats.

Om du misstänker att djur far illa kan du göra en djurskyddsanmälan till Länsstyrelsen.

Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad