Avlivade eller självdöda djur

Djur som har självdött eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får aldrig grävas ner. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på en särskild anläggning.

Avlivade sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur, till exempel en avlivad katt eller hund, kan du begrava på egen tomt. Var noga med att hålla avstånd till dricksvattentäkter. Placera det döda djuret så djupt att andra djur inte klarar av att gräva upp det.

Hästar

För att få begrava en häst ska du kontakta verksamhet Bygg Miljö. Nedgrävningsplatsen måste godkännas. En miljö- och hälsoskyddsinspektör från kommunen hjälper dig att bedöma om begravningsplatsen som du har valt är lämplig. Det är till exempel viktigt att hålla avstånd till vattentäkter. Du ska också intyga att hästen inte har dött av någon smittsam sjukdom.

Ansökan om plats för nedgrävning av häst Pdf, 426.7 kB.

Produktionsdjur

Produktionsdjur är djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung.

Dessa djur får inte grävas ner utan ska tas om hand för destruktion. I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda eller tama djur kan komma åt den. Förvara kroppen så att det inte kan läcka från den. Hindra smittorisken även genom att förvara det avlidna djuret så att transportören som hämtar djuret inte behöver gå igenom utrymmen som används till friska djur.

Mer information om kadaverhantering och hämtning av döda djur finns hos Jordbruksverket och Svensk Lantbrukstjänst.

Om djur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Svensk Lantbrukstjänst Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad