Rapportering av döda sälar till kommunen

Ibland inträffar säldöd på västkusten. Vi behöver din hjälp att rapportera in döda sälar.

I den mån det är möjligt är det i första hand kommunens ansvar att ta hand om upphittade döda sälar.

Om du hittar en död säl eller en säl i dålig kondition, kontakta Verksamhet Bygg Miljö genom att ringa kommunens växel på telefonnummer 0303-73 00 00 eller via e-post: miljo@stenungsund.se.

Naturhistoriska riksmuseet har nu en ny rapporteringssida för sälar och tumlare. Om du hittar en död säl eller tumlare så kan du rapportera in detta på deras hemsida. Rapporterna de får in används för att få information om djurens förekomst i våra vatten och upptäcka om det är något sjukdomsutbrott på gång.

Rapportera död säl eller tumlare till Naturhistoriska riksmuseet här Länk till annan webbplats.

Det här vill vi veta:

  • Plats och tidpunkt för fyndet.
  • Sälens skick.
  • En bedömning av sälens storlek.
  • Information om det är möjligt att komma fram med bil eller båt.
  • Om du meddelar oss via e-post, lämna helst ditt telefonnummer för uppföljning.

Senast uppdaterad