Rapportering av döda sälar till kommunen

Ibland inträffar säldöd på västkusten. Vi behöver din hjälp att rapportera in döda sälar.

I den mån det är möjligt är det i första hand kommunens ansvar att ta hand om upphittade döda sälar.

Om du hittar en död säl eller en säl i dålig kondition, kontakta Verksamhet Bygg Miljö genom att ringa kommunens växel på telefonnummer 0303-73 00 00 eller via e-post: miljo@stenungsund.se.

Det här vill vi veta:

  • Plats och tidpunkt för fyndet.
  • Sälens skick.
  • En bedömning av sälens storlek.
  • Information om det är möjligt att komma fram med bil eller båt.
  • Om du meddelar oss via e-post, lämna helst ditt telefonnummer för uppföljning.

Senast uppdaterad