Stenungsunds kommunala hemtjänst

Stenungsunds kommuns strävan är att alla vi möter ska känna sig sedda och respekterade. Vi arbetar efter visionen ”Alltid bästa möte”. Stenungsunds kommunala hemtjänst kan utföra alla beviljade insatser.

För serviceinsatser som städ, tvätt och inköp kan du välja att få hjälp av oss eller någon av de privata utförarna. Övriga insatser som till exempel omvårdnadinsatser, ledsagning eller avlastning för anhörig är det alltid vi inom den kommunala hemtjänsten som är utförare.

Presentation av verksamheten

Verksamheten är indelad i olika distrikt:

  • Centrum Syd
  • Centrum Väst
  • Centrum Öst
  • Norr
  • Söder.

Ett av de övergripande målen i socialtjänstlagen (SoL) är att kommuninvånare ska få hjälp att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hemtjänsten i Stenungsunds kommuns regi har som mål att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten. Målet är att du som kund inte ska behöva komma i kontakt med så många olika människor när du får hjälp och stöd från oss. Dessutom arbetar Stenungsunds kommun hela tiden med att du som kund ska känna dig trygg, delaktig och respekterad av medarbetare inom kommunens verksamhet.

Vår strävan är att alla vi möter ska känna sig sedda och respekterade. Vi arbetar efter visionen:

”Alltid bästa möte”

Vår personal och kompetens

Merparten av medarbetarna som arbetar i hemtjänst i Stenungsunds kommuns regi är utbildade undersköterskor och/eller har mångårig erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Medarbetarna får kontinuerlig fortbildning utifrån en utbildningsplan som upprättas en gång per år.

Vi erbjuder följande insatser

Kommunen utför alla insatser som du kan beviljas. För serviceinsatser som städ, tvätt och inköp kan du om du vill, välja andra utförare.

Tilläggstjänster (Ingår inte i biståndsbesluten)

Kommunens hemtjänst erbjuder inga tilläggstjänster.

Språkkunskaper

Den kommunala hemtjänstens medarbetare talar och förstår ett flertal språk.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter klagomål via kommunens hemsida, via brev eller muntligt till personal eller chef.

Faktaruta

Fullständigt Företagsnamn

Stenungsunds kommun

Geografiskt område

Hela Stenungsunds kommun

Tider för utförande av tjänst

Enligt överenskommelse.

Kontakt

Biståndsenheten

Postadress:

Strandvägen 15, Stenungsund

Telefon:

0303-73 00 00

E-post:

kommun@stenungsund.se

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens medborgarservice eller skicka in en ansökningsblankett till oss.

Ansökan om hemtjänst Pdf, 50.1 kB.

Enhetschef Hemtjänst Centrum Syd

Jennie Campagiorni
0303-73 29 56
jennie.campagiorni@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Centrum Öst

Pia Nielsen Johansson
0303-73 84 17
pia.nielsen-johansson@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Söder

Catrine Andersson
0303-73 28 32
catrine.andersson2@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Norr

Susanne Öfverström
0303-73 85 85
susanne.ofverstrom@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Centrum Väst

Veronica Dahlberg
0303-73 86 76
veronica.dahlberg@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Natt

Johanna Axelsson
0303-73 85 85
johanna.axelsson@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst, korttidsenheten och personlig assistans
Caroline Eriksson
0303-73 02 21
caroline.eriksson@stenungsund.se

Senast uppdaterad