Stenungsunds kommunvapen

Pressaregården

Pressaregården är ett boende med två enheter - Västra och Östra.


Pressaregården ligger vid bostadsområdet Hallerna, ca 4 km från centrum (se karta nedan).

Omvårdnadsboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Västra

73 20 41

tf Jessica Anderberg

73 86 24

Östra

73 20 40

tf Jessica Anderberg

73 86 24


Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Susanne Albinsson
0303-73 83 80
susanne.albinsson@stenungsund.se

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Pressaregården

Pressarevägen 1 
444 52 Stenungsund

Senast uppdaterad 2019-10-24