Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Pressaregården

Pressaregården är ett boende med två enheter - Västra och Östra.


Pressaregården ligger vid bostadsområdet Hallerna, ca 4 km från centrum (se karta nedan).

Omvårdnadsboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Västra

73 20 41

tf Jessica Anderberg

73 86 55

Östra

73 20 40

tf Jessica Anderberg

73 86 55


Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
tf Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Pressaregården

Pressarevägen 1 
444 52 Stenungsund

Senast uppdaterad 2020-02-25