Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Frågor och svar om slamtömning

Alla som har en egen avloppsanläggning behöver ta hand om den på ett bra sätt. En del i denna skötsel är att regelbundet tömma den på slam. Det är kommunens skyldighet att ta hand om slam från enskilda avlopp. Här kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna om slamtömning.

Om jag vill ha min anläggning tömd snarast, vad gör jag då?
Finns det några regler att följa vad gäller utrustning och framkomlighet?
Hur går det till vid första tömningen?
Hur behöver jag förbereda inför tömning?
Om vi inte kan tömma din brunn
Vad kostar det? Hur betalar jag?
Får jag anlita någon annan entreprenör än Renova?
Varför måste jag ha tömning varje år?
Kan jag få dispens?
Hur är det med andra tjänster, som återfyllning med vatten eller spolning?
När kommer min anläggning att tömmas?
Avisering via sms eller e-post?

Kontakt

Renova Miljö

0303-72 84 90 (under kontorstid)
info.slamstd@renova.se

Akuthämtning kvällar och helger:
031-61 87 75

Senast uppdaterad 2019-08-21