Stenungsunds kommunvapen
Storbandet

Stenungsunds kulturskola

Kulturskolan är en fritidsverksamhet för barn och unga från årskurs två till och med gymnasiet. Hos Stenungsunds kulturskola kan du få undervisning i musikinstrument, sång, drama och bild & form.

Vanliga frågor

Hur anmäler man sig?
Du anmäler dig via vår webbanmälningsblankett.
Till anmälan

Måste man återanmäla sig varje termin?
Nej. Du behöver inte återanmäla dig inför ny termin. Som elev hos kulturskolan är du automatiskt med tills du blir för gammal för att gå kursen, eller att grundkursen tar slut efter ett år. Du behöver däremot avanmäla dig om du vill sluta. Avanmälan behöver skickas in i samband med att terminen tar slut, så att vi i god tid hinner förbereda att ta in en ny elev.
Till avanmälan

När är sista anmälningsdagen?
Du kan anmäla dig när som helst under året. När din anmälan tas emot av oss så stämplar vi den med ett av tre möjliga gruppdatum: våren, sommaren eller hösten. Alla anmälda med samma stämpel har samma köplacering. Sista anmälningsdag för respektive period är:
Våren: 31 maj
Sommaren: 31 augusti
Hösten: 31 december

Vad kostar det?
Terminsavgiften är 800 kr, med en maxtaxa per familj på 1600 kr. Fakturan skickas till vårdnadshavarens folkbokföringsadress, terminsvis i april och november.

Vad kan man lära sig?
Vi har kurser i flera olika musikinstrument, sång, drama, samt bild & form. Vi erbjuder även musikterapi för dig som har en funktionsvariation eller behöver lite extra hjälp. Samtliga kurser står med i webbanmälningsblanketten och i kurskatalogen.
Till kurskatalogen

Kan man anmäla sig även om man är för ung?
Nej. Vi accepterar en anmälan tidigast vårterminen innan du har åldern inne att få börja kursen.

Får man gå flera kurser samtidigt?
Man får endast gå en kurs åt gången om det finns andra i kön. I de fall då ingen annan står på tur är det okej att gå flera kurser samtidigt. Du betalar då full terminsavgift för samtliga kurser, upp till maxtaxan.

Kan man få prova gratis?
Ja. Som ny elev har du två veckor på dig från det första erbjudna tillfället att avsäga dig din plats via vår hemsida. Gör du det kostar det ingenting. Från tredje veckan gäller full terminsavgift, oavsett om du har deltagit i några lektioner eller ej. För fortsättningselever gäller att man måste avanmäla sig innan terminens första lektion. Annars debiteras full terminsavgift.

Hur många lektioner får man?
Vi garanterar minst tolv tillfällen per termin, inklusive erbjudanden om att medverka vid föreställningar. Om du inte har erbjudits det garanterade antalet så ges de återstående tillfällena nästkommande termin. När detta inte är möjligt reduceras terminsavgiften.

Kan man hyra instrument av er?
Nej. Vi har inget eget instrumentlager. Men du kan självklart få vägledning av våra lärare i hur du går tillväga för att hyra eller köpa ett instrument.
Till lärare

Hur går antagningsprocessen till?
Vid varje terminsstart tar vi först in alla elever som vill fortsätta från föregående termin. Därefter skickar vi ett massmail eller ringer till alla dem som står först i kön. Mailet visar alla de lektionstider som finns lediga. Utifrån de tider som önskas i svaren på massmailet, pusslar vi så att så många som möjligt ska få plats. Om det därefter fortfarande finns lektionstider kvar, så skickas ett nytt massmail till dem i nästföljande kögrupp.

Kan man byta till en annan kurs?
Det finns ingen platsgaranti vid önskemål om byte, utan du anmäler dig som vanligt via vår hemsida och tas in i mån av plats.
Till anmälan

Vilka förväntningar har ni på eleverna?
▸ Att de som går en instrumentkurs har med sig ett fungerande instrument samt eventuell övrig material, som exempelvis noter.
▸ Att de som går en sång- eller instrumentkurs övar mellan lektionerna.
▸ Att man kommer i tid.
▸ Att man meddelar sin lärare vid frånvaro.

Vad kan eleverna förvänta sig av er?
▸ Att man undervisas av lärare med rätt kompetens.
▸ Att man varje termin erbjuds minst tolv tillfällen.
▸ Att man erbjuds möjlighet att uppträda inför publik.

Kontakt

Följ & gilla oss på Facebook.

På Facebook hittar du information om kommande konserter och bilder från vår verksamhet.

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Administratör

Fredrik Daun
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad 2019-01-25