Molekylverkstans loggotype

Molekylverkstan

Molekylverkstan, Stenungsunds Science Center, drivs av Kemiföretagen i Stenungsund i samverkan med Stenungsunds kommun.

Senast uppdaterad