Stenungsunds kommunvapen
Bild på sjö i Svenshögen

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, tidigare även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Stödet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende.

I första hand har du alltid ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation, ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät.

Alla som bor i Stenungsunds kommun och inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagen är den lag som reglerar rätten till stöd.

Ekonomiskt bistånd är ett villkorat bidrag

Ekonomiskt bistånd är ett villkorat bidrag och prövas individuellt. När du ansöker om ekonomiskt bistånd första gången måste du komma på ett personlig besök. Uppgifter om bland annat om dina inkomster, utgifter och tillgångar lämnas på en särskild ansökningsblankett. Uppgifterna är sekretessbelagda och dokumenteras. Personalen hos oss har tystnadsplikt.

Dina rättigheter och skyldigheter

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd första gången?
Återansökan om ekonomiskt bistånd
Hur mycket pengar kan jag få?
Vad händer när jag skickat in ansökan?
Beslut om ekonomiskt bistånd och eventuell överklagan

Relaterade länkar

Kontakta oss

Adress

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Nybesök

Om du inte har en kontakt sedan tidigare och vill söka ekonomiskt bistånd är du välkommen att boka ett möte med en handläggare för nybesök.

Du når oss säkrast 8.30-9.30 på:

0303-73 81 47
0303-73 82 12

Övriga handläggare

Övriga handläggare når du via kommunens Medborgarservice 0303-73 00 00

Telefontid

Helgfria vardagar 8.30 - 9.30

Senast uppdaterad 2019-05-13