Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös kräver vi att du är aktivt arbetssökande. Vi kräver också att du söker de ersättningar som du är berättigad till och att du i första hand använder de inkomster och tillgångar du har. Först därefter kan du bli berättigad till stöd.

Om du är arbetssökande

Är du arbetssökande måste du:

 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Söka alla arbeten som du har möjlighet att utföra, även utanför det yrkesområde som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån.
 • Vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser som du blir erbjuden.
 • Redovisa din planering med Arbetsförmedlingen.

Sök ersättningar

I första hand ska du alltid söka de ersättningar som du har möjlighet att få, till exempel:

 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • bostadsbidrag
 • underhållsstöd
 • barnbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • etableringsersättning.

Sjukdom

Vid sjukdom ska du ha ett aktuellt medicinskt underlag där sjukperioden och din arbetsförmåga finns beskrivet.

Du måste lämna riktiga uppgifter

Lämnar du oriktiga uppgifter, eller utelämnar uppgifter, i din ansökan kan det leda till en utredning av misstänkt bidragsbrott. En sådan utredning kan resultera i en polisanmälan, åtal och återkrav.

Känner du dig osäker på hur du ska fylla i din ansökan kan du vända dig till medborgarservice eller till den handläggare du har kontakt med.

Anmäl till oss om din ekonomiska situation förändras

Du är skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Det kan vara ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller något annat som kan påverka storleken på ditt försörjningsstöd.

Sekretess och tystnadsplikt

Du som får försörjningsstöd blir registrerad i socialregistret. Hos socialtjänsten är uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. All vår personal har tystnadsplikt och inga uppgifter om dig får lämnas till obehöriga. Du har själv alltid rätt att få läsa din akt och att lämna synpunkter på utredningar som gjorts om dig.

Kontakta oss

Adress

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Nybesök

Om du inte har en kontakt sedan tidigare och vill söka försörjningsstöd är du välkommen att boka ett möte med en socialsekreterare för nybesök.

Du bokar en tid, säkrast mellan 8.30-9.30, via vår reception som har telefonnummer:
0303 -73 81 33.

Övriga handläggare

Övriga handläggare når du via kommunens Medborgarservice 0303-73 00 00
Handläggarna har telefontid helgfria vardagar 8.30 - 9.30.

Senast uppdaterad