Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Person köper mat från food truck

Livsmedelstillstånd för food trucks

Food truck är en rullande restaurangverksamhet som säljer färdiglagad mat. Du behöver göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning för att ha en sådan verksamhet.

Vilket livsmedelstillstånd behövs?

Du behöver göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning hos Miljö Hälsoskydd senast två veckor innan du planerar att öppna verksamheten, om din food truck inte redan är registrerad som mobil anläggning.

Du kan göra din anmälan via nedanstående blankett:

Anmälan av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka regler gäller?

Inredning, rengöring

Ytorna i ska vara släta, hela och tvättbara för att lätt kunna rengöras.

Beredning

Råvaror bör vara pannfärdiga och endast tillagning/montering bör ske på plats. Vid strimling eller styckning ställer det ofta högre krav på lokal och utrustning.

Förvaring

Grönsaker, råa livsmedel och ätfärdiga livsmedel ska förvaras åtskilda och vara övertäckta vid förvaring. Om du använder engångsmaterial ska det förvaras på ett sätt att det hålls rent.

Temperaturer

Håll koll och kontrollera temperaturerna så att kall mat är kall och varm mat är varm.

Personlig hygien

Vid hantering av oförpackade livsmedel ska det finnas rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Rena skyddskläder och tillgång till toalett för livsmedelspersonal ska finnas.

Vatten och avlopp

Om du använder dunk eller tank ska den vara ren, fyllas på med nytt vatten ofta och skyddas mot solljuset.

Krav på allergiinformation

Information om vad maten innehåller (allergener) och upplysning till kunden om att ni kan ge den informationen ska finnas. Ni kan till exempel sätta upp ett anslag med texten: ”Är du allergisk? Fråga oss om innehållet i maten.”

Egen intern kontroll

Med rutiner och interna kontroller i verksamheten så minimerar ni riskerna och kan producera säker mat.

Vad kostar det?

Registreringsavgift

Du får betala en handläggningsavgift för registrering av livsmedelsanläggning. Kostnaden är beräknad på en timme enligt vår timtaxa. Just nu är det 1301 kronor.

Kontrollavgift

Avgift för livsmedelskontrollen är beroende på vilken hantering du har och storlek på verksamheten. Baserat på det räknar vi ut antalet timmar och multiplicerar med vår timtaxa på 1301 kronor.

Senast uppdaterad