Livsmedelstillstånd för food trucks

Food truck är en rullande restaurangverksamhet som säljer färdiglagad mat. Du behöver göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning för att bedriva en sådan verksamhet.

Vilket livsmedelstillstånd behövs?

Du behöver göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning hos verksamhet Bygg Miljö senast två veckor innan du planerar att öppna verksamheten, om din food truck inte redan är registrerad som mobil anläggning.

Du kan göra din anmälan via nedanstående blankett:

Anmälan av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats.

Vilka regler gäller?

Inredning, rengöring

Ytorna i ska vara släta, hela och tvättbara för att lätt kunna rengöras.

Beredning

Råvaror bör vara pannfärdiga och endast tillagning/montering bör ske på plats. Vid strimling eller styckning ställer det ofta högre krav på lokal och utrustning.

Förvaring

Grönsaker, råa livsmedel och ätfärdiga livsmedel ska förvaras åtskilda och vara övertäckta vid förvaring. Om du använder engångsmaterial ska det förvaras så att det hålls rent.

Temperaturer

Håll koll och kontrollera temperaturerna så att kall mat är kall och varm mat är varm.

Personlig hygien

Vid hantering av oförpackade livsmedel ska det finnas rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Rena skyddskläder och tillgång till toalett för livsmedelspersonal ska finnas.

Vatten och avlopp

Om du använder dunk eller tank för vatten ska den vara ren, fyllas på med nytt vatten ofta och skyddas mot solljuset.

Krav på allergiinformation

Information om vad maten innehåller (allergener) ska finnas tillgänglig. Sätt till exempel upp ett anslag med texten: ”Är du allergisk? Fråga oss om innehållet i maten.”

Egen intern kontroll

Med rutiner och interna kontroller i verksamheten minimerar ni riskerna och kan producera säker mat.

Vad kostar det?

Registreringsavgift

Du får betala en handläggningsavgift för registrering av livsmedelsanläggning. Kostnaden är beräknad på en timme enligt vår timtaxa, för närvarande 1332 kronor.

Kontrollavgift

Avgift för livsmedelskontrollen är beroende på vilken hantering du har och storlek på verksamheten. Baserat på det räknar vi ut antalet timmar och multiplicerar med vår timtaxa på 1332 kronor.

Senast uppdaterad