Kock pratar i telefon

Starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Du behöver anmäla till kommunen när du ska starta, ändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Det är många verksamheter som räknas som livsmedelsverksamhet exempelvis de som säljer livsmedel i affärer, restauranger, vattenverk samt importörer av livsmedel. Som livsmedel räknas till exempel mat, vatten, snus och kosttillskott.

Anmäla ny verksamhet eller ändra verksamhet

Du måste göra en anmälan till kommunen två veckor innan du planerar att öppna verksamheten. Det gäller både när du ska öppna nytt, bygger om din verksamhet eller tar över en verksamhet.

Avsluta livsmedelsverksamhet

Avgifter

Du får betala en avgift för själva anmälan. Sedan betalar du också en årlig avgift som täcker kostnaden för kommunens tillsyn av verksamheten.

Avgifter Miljö Hälsoskydd

Exempel på andra saker att tänka på innan du anmäler livsmedelsverksamhet

  • Har du tillstånd från hyresvärden/fastighetsägaren?
  • Har du bygglov eller har gjort en bygglovsanmälan?
    (du kan behöva det till exempel för att använda lokalen som livsmedelslokal, för uteservering och skyltar)
  • Har du en fettavskiljare och rutiner för tömning?
  • Har du rutiner för sotning?
  • Är brandskyddet tillräckligt?
  • Du som ska sälja alkohol och tobak - har du tillstånd för det?

Krav för säkra livsmedel

Livsmedelslokalen måste uppfylla vissa krav, exempelvis att det finns möjlighet till handtvätt, tillräckliga arbetsytor och god ventilation.

Goda kunskaper inom livsmedelshygien behövs för att kunna servera säkra livsmedel. Arbetsrutiner behöver finnas för bland annat rengöring, temperaturer och märkning. Kraven kan variera beroende på verksamhetens storlek och art. 

Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats:

Om lokaler, hantering och hygien hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad