LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2020 genomfördes ungdomsundersökningen Lupp i Stenungsunds kommun.

Flicka med mobil

För oss i Stenungsund är ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om framtiden viktiga. Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Då får du som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Genom att svara på Lupp gör du din röst hörd.

Undersökningen genomförs under lektionstid för dig som går i skolan i Stenungsund.

Svaren från undersökningen hjälper oss att förbättra vårt ungdomsarbete och fungerar som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Fakta om Lupp 2020


• Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
• Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
• Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning, läs mer: www.goteborgsregionen.se/lupp
• Resultaten presenteras under våren och hösten 2021

Senast uppdaterad