Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp ger svar på hur unga i vår kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Flicka med mobil

Undersökningen har gjort på elever i årskurs åtta samt elever som går andra året på gymnasiet. Stenungsund är en av nio kommuner i regionen som deltagit. Undersökningen genomfördes under hösten 2017.

Stenungsunds kommun har barn och unga i fokus. Barnperspektivet är viktigt i alla frågor
som berör barn. Genom Lupp-undersökningen får politiker och tjänstepersoner veta hur
ungdomar i Stenungsund upplever sin vardag – hemma, i skolan, på fritiden och i det
offentliga rummet. Lupp tar även puls på hur ungdomar ser på sin hälsa och vad de tänker
om framtiden. Det är viktig kunskap för kommunens beslutsfattare och alla andra som
behöver känna till ungdomars livssituation. Lupp kan användas som ett slags värdemätare
på vilka förändringar ungdomarna vill se och vilka behov de har.

Senast uppdaterad 2018-10-10