Korttidsvistelse i form av läger (enligt LSS §9)

(Krävs beviljad insats av LSS-handläggare i den egna kommunen).

Målgrupp: Ungdomar 13 - ca 23 år med måttligt eller lindrig intellektuell funktionsvariation och ungdomar med olika neuropsykiatriska diagnoser.

Syftet med denna verksamhet är att föräldrar/anhörig får avlastning samtidigt som ungdomarna får pröva på att vara hemifrån och skapa sin egen umgängeskrets. Ungdomarna får en chans att träffa nya kompisar, pröva på nya spännande aktiviteter, vara delaktiga i planering och genomförande av lägrets aktiviteter och boende.

Ungdomarna placeras i grupper om 5-8 ungdomar. Verksamheten strävar efter homogena grupper där ungdomarna har liknande intressen och personligheter.

Verksamheten är upplagd på en helg/månaden. Oftast är Januari och Februaris helgläger hopslagna till 5 dagar på sportlovet v.7 (vinterlägret) och juni, juli och augustis helgläger hopslagna till 7 dagar på sommaren (sommarlägret).

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad