Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Familj som äter tillsammans

Förbättra dina levnadsvanor

Under 2022 görs en satsning inom folkhälsan för att sätta hälsosamma levnadsvanor i fokus. Satsningen fokuserar på fyra kategorier; mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Ta del av information, föreläsningar och tips på hur du med enkla medel kan förbättra dina levnadsvanor.

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Läs mer om hälsosamma levnadsvanor Länk till annan webbplats.

Hur mycket är det egentligen okej att dricka?

Ett riskbruk definieras utifrån den totala mängden alkohol du konsumerar på en vecka. Man räknar utifrån ett standardglas (vilket motsvarar 12 gram alkohol). Du är i riskbruk om du som:

 • man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
 • man dricker 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • kvinna dricker 4 standardglas vid ett och samma tillfälle

Ett standardglas motsvarar en liten starköl på 33 cl, ett glas vin på 10 cl eller en drink/shot på 4 cl.

Vad du kan göra om du vill minska ditt drickande

 • Börja med en nykter period då du inte dricker något alls
 • Berätta för andra att du vill dricka mindre och be dem ge dig stöd i det
 • Hitta nya aktiviteter som inte innefattar alkohol
 • Börja föra en alkoholdagbok där du skriver ner när och hur mycket du dricker. Kanske kan du hitta ett mönster och se när du lockas att dricka mer än du egentligen vill?
 • Ha inte alkohol hemma då det kan utgöra en onödig frestelse
 • Ta kontakt med din läkare på vårdcentralen och kolla vilken hjälp de kan erbjuda
 • Gå med i en stödgrupp för personer som har problem med alkohol

Tips på digitala föreläsningar

Digital föräldraföreläsning om alkohol och droger

Hur arbetar vi för att minska risken för alkohol- och drogdebut bland barn och unga? Vilka är skadeverkningar och vad innebär en för tidig alkoholdebut för den unga hjärnan? Lyssna på årets drogförebyggare Dzemal Sabovic ihop med projektledaren Alexander Brekke som ger konkreta tips och råd till föräldrar och andra viktiga vuxna.

Datum, tid och plats: Tisdag den 20 september klockan 18.00 digitalt via Teams.
Intresserad? Skicka din anmälan via e-post till johanna.toren@ale.se

Digitala föreläsningar från Göteborgs universitet

Föreläsningar med Frida Dangardt, docent och specialistläkare Barnfysiologen, Drottning Silvias Barnsjukhus, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet.

Länk till CERAs föreläsning om alkohol och coronapandemin 4 februari 2021 Länk till annan webbplats.

Länk till Frida Dangards föreläsning om alkohol och barns hälsa Länk till annan webbplats.

Bakgrund till satsningen

Satsningen utförs gemensamt av Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun Sjukhusen i väster och Samordningsförbundet Älv och kust för att sätta levnadsvanor i fokus.

Läs mer om samverkan och bakgrund till projektet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad