Stenungsunds kommunvapen

Protokoll och kallelser

Nedan finns föredragningslista med handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen senaste året samt utskottens och Tekniska myndighetsnämndens senaste föredragningslistor. Protokollen kan läsas på respektive instans undersida.

Kommunfullmäktiges föredragningslistor med handlingar 2019

Kommunstyrelsens föredragningslistor med handlingar 2019

Senaste föredragningslistorna från Tekniska myndighetsnämnden, valnämnden  och kommunstyrelsens utskott

Protokoll

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-18