Protokoll och kallelser

Nedan finns föredragningslista med handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen senaste året samt utskottens och Tekniska myndighetsnämndens senaste föredragningslistor. Protokollen kan läsas på respektive instans undersida.

Kommunfullmäktiges föredragningslistor med handlingar 2023

Kommunstyrelsens föredragningslistor med handlingar 2023

Senaste föredragningslistorna från kommunstyrelsens utskott och tekniska myndighetsnämnden

Protokoll

Senast uppdaterad