Protokoll kommunfullmäktige

Nedan listas kommunfullmäktiges protokoll. Protokollet publiceras efter att det blivit justerat cirka en till två veckor efter sammanträdet. När protokollet är klart annonseras detta bland nyheterna på kommunens hemsida och anslås på den digitala anslagstavlan.

Kallelse med föredragningslista

Senaste kallelsen

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges webbsändningar

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Senast uppdaterad