Vindbruksplan

Kommunens vindbruksplan fungerar som underlag vid utbyggnad av vindkraft. Den underlättar när kommunen ska pröva ansökningar om bygglov, prövningar enligt miljöbalken eller prövning av andra tillstånd som rör vindkraftsutbyggnad.

Planen tar upp vilka områden som är lämpliga för grupper av vindkraftverk (tre eller fler). För de områdena finns riktlinjer för hur utformning och prövning ska gå till. Det finns också riktlinjer för prövning av enstaka verk i andra områden. Planen klarlägger också inom vilka områden det inte är lämpligt med vindkraftverk.

Kommunen har en vindbruksplan i form av ett tematiskt tillägg till ÖP06 från 2012. Det tematiska tillägget anses aktuellt och har därför arbetats in i kommunens gällande översiktsplan, ÖP20. Vindbruksplanen ska fortsatt vara vägledande vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov.

Vindbruksplan Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Utställningsutlåtande Vindbruksplan Pdf, 451 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad