Skola - utbyggnad av Jörlandaskolan

Vi har tagit fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning och antalet elever förväntas öka i framtiden. Detaljplanen har fått laga kraft 10 december 2021.

Aktuellt just nu

2023-07-04

Arbetet med Jörlandaskolan pågår för fullt. Inför semestern är det ett intensivt arbete med busshållplatsen som ska asfalteras den 6 juli, därför pågår arbeten tillfälligt mellan kl 06-20. När asfalteringen är klar gäller normala arbetstider, kl 06.30-16.00.

Bygget kommer ha helt stängt för semester vecka 29-31.

Under hösten jobbar entreprenören vidare med trästomme på nya skolbyggnaden, tak, panel, invändiga väggar, panel, murning och installationer. Man arbetar också med en ny fotbollsplan, löparbana och skolgård och parkering.

Fast krav för montage kommer finnas september ut. Mer information om projektet kommer löpande.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har fått laga kraft. Projektering pågår.

Handläggare

Mark-och exploateringsingenjörer: Pernilla Larsson och Therese Brattfors

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Planerad byggstart 2023

Diarienummer

2018/602

Planens formella namn

Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Senast uppdaterad