Illustrationsbild Solgårsterrassen

Bild: Alqvist & Almqvist arkitekter AB

Bostäder Solgårdsterrassen

På Solgårdsterrassen byggs det cirka 270 bostäder i etapper. Ungefär en tredjedel kommer att vara hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter.

Vad händer just nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2015-12-28. Bygglovet har getts och byggstart har meddelats från byggherren. Byggande av bostäder pågår.

Om detaljplanen för Solgårdsterrassen

Exploatör

Exploatör är Stenungsundshem och PEAB.

Aktuell tidplan

Läs mer på exploatörernas hemsidor.

Om Solgårdsterrassen hos PEAB Länk till annan webbplats.

Diarienummer

0844/09

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder på Södra Nytorpshöjd, Solgårdsterrassen.

Senast uppdaterad