Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Bild tagen uppifrån en avfallsbil där en renhållningsarbetare står på marken och ska hissa upp kärlet för tömning.

Foto: PWS Nordic AB

Snart blir det enklare att sortera ut förpackningsavfall

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har regeringen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – från och med 1 januari 2024. Senast år 2027 ska förpackningsavfall också samlas in fastighetsnära.

Kommunen kommer ansvara för återvinningsstationerna från årsskiftet

I och med att insamlingen blir kommunal år 2024 tar Stenungsunds kommun från årsskiftet över ansvaret för insamlingen från återvinningsstationerna i Stenungsund. För dig som privatperson kommer det inte att innebära så stora förändringar. Du kommer kunna lämna dina förpackningar för återvinning på återvinningsstationerna precis som vanligt, men kommunen kommer ansvara för tömningen.

Återvinningsstationer

Fastighetsnära insamling senast år 2027

Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast år 2027, så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att kommunen ska hämta förpackningar från alla flerfamiljshus, villor och fritidshus på samma plats där vi idag hämtar mat- och restavfall. Vissa undantag komma att ske där det idag är svårt för sopbilen att komma fram.

Flerfackskärl i Stenungsund

I Stenungsund kommer vi införa insamling av förpackningsavfall i så kallade fyrfackskärl under år 2025 för boende i enskilda villor eller i fritidshus.

För boende i flerbostadshus är det styrelsen, fastighetsägaren eller hyresvärden som bestämmer från när den fastighetsnära insamlingen ska ske. Vissa har redan sortering på plats eller har påbörjat arbetet. Alla ska ha infört sortering av förpackningar senast 1 januari 2027.

Mer information om fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Vi kommer att informera mer inför att flerfackskärlen och den fastighetsnära insamlingen införs.

Senast uppdaterad