Gatunamn i kommunen

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator och registrering av nya adressnummer.

Cykelväg med trafikskylt gång- och cykelbana

Namnsättning av nya gator

Då en ny gata anläggs behöver den ett namn. Gatunamn kan i vissa områden följa ett tema. Det kan till exempel vara fågelnamn eller insekter. Då nya gator tillkommer i sådana områden följer vi i första hand temat vid namnsättningen.

Gatunamn kan också vara en beskrivning av platsens karaktär eller namn med hänsyn till historiken kring platsen. Till exempel Strandvägen som förr var strandkanten mot havet. Kommunen kontaktar alltid hembygdsföreningar i arbetets med att ta fram nya gatunamn.

Skyltning av gatunamn

Kommunen skyltar namnen för de kommunala gatorna. För de enskilda vägarna är det vägföreningarna själva som ansvarar för skyltningen.

Adressnummer

Kontakt

Planadministratör

Marita Hjelm
0303-73 04 48
marita.hjelm@stenungsund.se

Senast uppdaterad