Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Gatunamn i kommunen

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator och att registrering av nya adressnummer.

Cykelväg med trafikskylt gång- och cykelbana

Namnsättning av nya gator

Namn på gator brukar följa ett visst namntema i ett område. Det kan till exempel vara ett bostadsområde där alla gator har namn efter fåglar eller insekter. Om det anläggs nya gator i sådana områden försöker vi i första hand följa temat vid namnsättningen.

När det inte finns något namntema, tar vi hänsyn till de namn som redan finns i närheten. Även platsens karaktär kan ge upphov till passande namn.

Kommunen kontaktar alltid hembygdsföreningar vid arbetet att ta fram nya gatunamn. På så sätt fångar vi upp historiken för platsen, som kan komma att blir ett gatunamn.

I kommunen finns det för tillfället 21 manliga och 13 kvinnliga gatunamn.

Samtliga gatunamn i kommunenPDF (2019-09-06)

Föreslå namn på våra gator

Har du förslag på namn som skulle kunna användas som gatunamn. Skicka då in ditt förslag till kommunen via formuläret nedan.

Formulär för gatunamnförslag

 

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-12-11