Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Begränsad framkomlighet längs Doterödsvägen

De närmsta veckorna, 26 oktober fram till 11 november, kommer det vara mycket begränsad framkomlighet längs Doterödsvägen, mellan Södra Vägen och Furuliden. Detta beror på asfalteringsarbeten av körbana samt anläggande av mittrefuger. Arbetena sker under dagtid.

Om du har möjlighet ser vi gärna att du tar en alternativ väg under perioden.

  • Onsdag 26 oktober kommer delar av den nya gång- och cykelvägen, på södra sidan Doterödsvägen, samt gångbanan, på norra sidan, att asfalteras.
  • Den 27 - 28 oktober kommer körbanan att fräsas mellan Stenungskolan och Furuliden, samt vid korsningen Södra Vägen.
  • Under nästa vecka, 31 oktober - 4 november, kommer arbete pågå med att anlägga mittrefuger mellan Stenungskolan och Raskens Väg.
  • Veckan därpå, 7 november -11 november, kommer körbanan att asfalteras mellan Stenungskolan och Raskens Väg samt vid korsningen Södra Vägen.

Trafiken kommer regleras med trafikljus där det är möjligt.

Asfaltering av den sista sträckan, mellan Raskens Väg och Furuliden, kommer ske längre fram när den nya gång- och cykelvägen är anlagd fram till Furuliden.

Tack för visad hänsyn!

Begränsad framkomlighet längs Doterödsvägen, mellan Södra Vägen och Furuliden

Berörd sträcka - Doterödsvägen, mellan Södra Vägen och Furuliden.

Om projektet

En gång- och cykelväg ska anläggas längs med Doterödsvägen för att bland annat öka trafiksäkerheten. Arbetet planeras pågå mellan april och december 2022.

Gång- och cykelväg längs Doterödsvägen - Stenungsunds kommun

Senast uppdaterad