Cykelvägen mellan Jörlanda och Stora Höga

Cykelvägen mellan Jörlanda och Stora Höga

Cykla i Stenungsund

Cykelreseplanerare

Med reseplaneraren hittar du din bästa resa och väljer de cykelsätt som passar dig. Planera cykelresor inom Västra Götaland och stora delar av Halland. Sök i kartan med hjälp av flyttbara ikoner eller på adress. Med fingret drar du ikonerna till önskad start- och slutdestination. Din resa presenteras även i text och med höjdkurvor. I kartan visas cykelparkering, serviceplatser, pumpstationer, cykelvägar och lånecyklar Styr & Ställ i Göteborg.

Cykelreseplaneraren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker cykel

För att du ska cykla säkert finns vissa krav på din cykel, till exempel att du ska ha reflexer. Hos Trafikverket kan du läsa om hur en säker cykel ska se ut och vara utrustad.

Om säker cykel hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rensning av cyklar i kommunala cykelställ

Kommunen arbetar kontinuerligt med att märka upp övergivna eller trasiga cyklar för att göra plats i cykelställen och underlätta framkomligheten och renhållningen.

Vid rensingstillfällena märks cyklar som bedöms övergivna eller trasiga upp med dagens datum på kommunens etikett. De cyklar där etiketten sitter kvar efter 2-3 veckor kommer att omhändertas och sedan förvaras i 3 månader.

Cyklar som bedöms som skrot eller saknar väsentliga delar som hjul, styre eller har så stora skador att de inte går att cykla på skrotas omgående.

Har du fått en etikett på din cykel fast den inte är övergiven är det bara att ta bort etiketten så riskerar inte din cykel att plockas med i rensningen.

Om min cykel blivit omhändertagen?

Om din cykel har blivit omhändertagen kan du höra av dig till till gata på gata@stenungsund.se inom 3 månader och hämta ut cykeln mot uppvisande av nyckel eller liknande/beskrivning av cykeln.

Våga vintercykla

De flesta slutar cykla vintertid, men om du förbereder dig och din cykel på rätt sätt är vintercykling enkelt. Att cykla året runt ger inte bara regelbunden vardagsmotion för dig utan även vinster för miljön. För att vintercyklingen ska vara bekväm och säker för dig och dina medtrafikanter är det bra om du tänker på att bland annat ha rätt däck, reflexer och klä dig efter väder.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) ger tips till dig som vintercyklist Länk till annan webbplats.

Cykelplan

Kommunen har en cykelplan. Syftet är att stödja kommunen i arbetet med att bygga ut ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät. Planen ska fungera som ett underlag för beslut och prioritering av vilka gång- och cykelvägar som ska byggas ut. I planen finns också förslag på ny- och ombyggnader av gång- och cykelöverfarter.

Cykelplan Pdf, 5.5 MB.

Synpunkter

Vi jobbar kontinuerligt med cykling och trafiksäkerhet inom kommunen, men fortfarande finns mycket att göra. Har du tips på cykelvägar som behöver lagas, kompletteras eller andra tankar om cykling tar vi gärna emot det.

Lämna synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad