Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Nu blir det enklare för fastighetsägare i skredområdet

Länsstyrelsen har tagit beslut om att upphäva tillträdesförbudet i skredområdet från och med tisdag 6 februari 2024. Beslutet innebär att det blir enklare för fastighetsägarna inom området att kunna påbörja arbeten med att återställa byggnader och mark. Allmänhetens möjlighet att röra sig i området är fortsatt mycket begränsad då stora delar av området är avspärrade som byggarbetsplatser.

Sedan skredet inträffade i september förra året har förhållandena i området stabiliserats. Kommunen och Trafikverket har genomfört utredningar av stabiliteten och utfört skredstabiliserande åtgärder inom delar av området med tillträdesförbud.

Betonar att det fortfarande finns risker

Helena Schultz, tillförordnad rättschef på Länsstyrelsen, betonar att det fortfarande finns risker att röra sig i området:

– Vi vill betona att det fortfarande finns risker med att röra sig på området och delar av området kommer vara avspärrat eftersom det är en byggarbetsplats eller för att en fastighetsägare bedömt att det behövs. Området ska beträdas med försiktighet och även om nu tillträdesförbudet inte längre är kvar så bör allmänheten inte vistas inom stora delar av området. Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att vara uppmärksamma på alla tänkbara risker när man vistas inom området.

Läs nyheten i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad