Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Hög smittspridning kräver nya förhållningsregler

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Detta gäller just nu:

 • Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

 • Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
  - De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  - Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  - Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

 • Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

 • Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

  Läs informationen från Folkhälsomyndigheten i sin helhet här Länk till annan webbplats.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar också under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.
  Grupper där testning prioriteras är personer med medicinska behov, de som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg samt de som behöver jobba på plats, i till exempel skola och skolelever.

  Stenungsunds kommun kommer inom kort att gå ut med mer detaljerad information till berörda grupper inom kommunens verksamheter kopplat till de nya förhållningsreglerna.Senast uppdaterad