Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

De tre kommunernas kommunstyrelseordförande skriver under avtalet. Från vänster; Martin Johansen (L), Tjörns kommun, Miguel Odhner (S), Kungälv samt Olof Lundberg (S), Stenungsund. Foto: Kungälv kommun

Gemensamt avtal för vattenleverans

Idag, fredag den 26 augusti, skrevs avtal för vattenleverenser från Kungälv till Stenungsund och Tjörn från 2024. Avtalet säkrar vattentillgången för kommuninvånarna i Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Tillgången till råvatten i Stenungsund och Tjörn är begränsad. Den största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv använder för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och bygger vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. I Stenungsund pågår utbyggnad av vattenledningar för att kunna ta emot vatten.

- Det här är en viktig och strategisk fråga för Stenungsund. Utbyggnaden möjliggör en trygg vattenförsörjning för dagens och morgondagens Stenungsund, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

- Grattis till invånarna, att dela en investering på tre efter storlek och behov ger lägre kostnader jämfört med var och en för sig själv, kort sagt, det lönar sig att jobba ihop, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

- Med det här avtalet tryggar vi vattentillgången för vår kommun, både i närtid och inför framtiden. Det gäller för såväl boende som näringsliv och gör att vi klarar förväntade effekter av klimatförändringar, säger Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande i Tjörns kommun.

Senast uppdaterad