Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Fortsatt tillträdesförbud vid skredområdet i Stenungsund

Länsstyrelsen har beslutat om tillträdesförbud vid det skreddrabbade området vid E6 i Stenungsund. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även om Räddningstjänsten har avslutat sin insats. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Länsstyrelsen och Stenungsunds kommun uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud börjar gälla när Räddningstjänsten avslutar sin insats den 26 september klockan 18.00. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen.

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa. Beslutet om tillträdesförbud gäller tills vidare.

Här kan du läsa hela Länsstyrelsens beslut:

Länsstyrelsens beslut Länk till annan webbplats.

Om skredet på E6 i Stenungsund

Natten mellan till den 23 september inträffade ett skred vid E6 i Stenungsunds kommun. Räddningstjänsten har varit på plats och området har varit avspärrat med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Stenungsunds kommun, Räddningstjänsten, Statens geotekniska institut (SGI), Trafikverket med flera har haft en löpande samverkan för att analysera läget och planera det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har deltagit i samverkan och stöttat kommunen och räddningstjänst i hanteringen. Länsstyrelsen kommer att fortsätta samverka med och stödja aktörerna i arbetet med händelsen.

Statens geotekniska institut - SGI Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Aktuell trafikinformation (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Kartbild över det avspärrade området

Bild från Länsstyrelsen. Klicka på bilden för förstoring.

Senast uppdaterad