Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Vybild över resecentrumområdet

Detaljplanen för Stenungsunds resecentrum är antagen

Under torsdagens sammanträde antog kommunfullmäktige detaljplanen för ett nytt resecentrum i Stenungsund. Detaljplanen möjliggör ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag. Resecentrum är en del av omvandlingen av Stenungsunds centrum.

I förslaget som antogs finns bland annat 15 busshållplatser, allmänna utrymmen och funktioner för resenärer, som vänthall och toaletter, samt möjlighet till information och biljettköp. Det ska också finnas plats för butik, kiosk eller café.

Detaljplaneområdet innefattar också infrastruktur runt blivande resecentrum med anslutande vägar för bussar, cyklister, fotgängare och bilister. En bred och ljus gång- och cykeltunnel under järnvägen och Göteborgsvägen planeras, den kommer binda samman östra och västra sidan av centrum på ett bra sätt.

– Det här är ett stort och strategiskt beslut för Stenungsund, säger Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande. Vi växer som kommun och planerar en utveckling av centrum där resecentrum kommer vara en central del bland bostäder, arbetsplatser, handel och kultur. Vi vill kunna möta framtidens behov och göra det enklare att resa kollektivt och underlätta för såväl invånare som besökare, näringsliv och turism.

Vad händer nu?

När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnationen påbörjas. Den första etappen, där Göteborgsvägen ska flyttas planeras starta under hösten/vintern 2023. Tidplanen för när resecentrum ska tas i drift är för närvarande osäker.

– Tidplaner för stora infrastrukturprojekt är alltid svårt att uttala sig om eftersom det är så många olika parter som är involverade, säger Daniel Jerling, chef för sektor Samhällsbyggnad. Vårt arbete med resecentrum behöver till exempel synkas med en stor satsning som Trafikverket planerar i Göteborg, där de kommer göra ett längre tågstopp för att bygga en ny station på Bohusbanan vid Brunnsbo. Vi samarbetar med Trafikverket för att kunna genomföra utbyggnaden av resecentrum parallellt med deras arbete på Hisingen. Det gör vi för att arbetet ska påverka resenärerna på Bohusbanan så lite som möjligt.

Detaljplanen och dess handlingar finns på kommunens hemsida, där information om arbetet också kommer publiceras löpande.

Senast uppdaterad