Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Beslut om ändring i föreskrifter att vistas inom det skreddrabbade området vid E6

Länsstyrelsen har fredag 24 november fattat beslut om utökad dispensmöjlighet för berörda aktörer från tillträdesförbudet.

Dispensen kan sökas av den som har ett berättigat intresse av att få kortvarigt tillträde till fots till området innanför den röda markeringen i bilaga 2 inom fastigheten Munkeröd 1:98, samt den som har ett berättigat intresse i fråga om arbete som oundgängligen måste utföras inom samma nämnda område.

Det är Trafikverket som kommer att besluta om dispenserna.

Beslutet i sin helhet, inklusive karta med markerat område Länk till annan webbplats.

Läs mer om beslutet på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad