Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ansökan om omkörningsförbud på vissa sträckor längs väg 650 avslogs

Vi har sedan skredet arbetat kontinuerligt med att lyfta de olägenheter som våra invånare upplever kring omledningsvägarna med de aktörer vi samverkar med. Som ett led i det här arbetet skickade vi i slutet av förra året in en skrivelse till Länsstyrelsen med önskemål om omkörningsförbud på tre sträckor längs väg 650. Nu har Länsstyrelsen tagit beslut om att avslå ansökan.

Inför vår skrivelse till Länsstyrelsen har vi utrett var vi ser behov av omkörningsförbud ur trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekt. I utredningen har vi bland annat sett på var rapporterade olyckor skett både bakåt i tiden samt efter skredet. Sträckorna ansökan handlade om var:

  • Mellan Spekerödsmotet, förbi skolan, och väg 638
  • Från där Ucklumsvägen kommer ut uppe på toppen vid Grössbacke och nästan hela vägen förbi Ucklum
  • En sträcka i höjd med Tönnerödsmotet för södergående trafik

På en sträcka, söder om Ucklum, gav vi som förslag att få köra om traktorer men inte andra fordon.

Länsstyrelsens motivering till avslaget är bland annat att det finns tillräckliga vägmarkeringar på vägsträckorna och att ansvaret ligger hos trafikanterna att följa gällande lagstiftning. I beslutet skriver de också att en lång sträcka med omkörningsförbud kan få oönskade effekter som långa köbildningar, respekten för förbudet urholkas och att trafikanter kan göra stressade och farliga omkörningarna när förbudet upphör.

Läs mer om Länsstyrelsens beslut här: Beslut om omkörningsförbud Pdf, 178.4 kB.

Senast uppdaterad