Lotteritillstånd

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser en kontrollant.

Vem får ordna lotteri?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt spellagen. Dessutom ska föreningen uppfylla följande

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Krävs det tillstånd?

Vissa lotterier kan du ordna utan registrering, för andra lotterier krävs registrering hos kommunen. Det beror på hur stort lotteriet är. 

En ideell förening som uppfyller de grundläggande kriterierna behöver inte ansöka om registrering vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster. Två olika typer av registreringsfria lotterier finns .

Variant 1

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, ca 7750kr

Variant 2

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, ca 775 kr

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 33 ½ prisbasbelopp över en femårsperiod, så måste föreningen ansöka om registrering hos kommunen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen och varje lotteri ska godkännas av en kontrollant innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten utses av kommunen i samband med registrering.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Ska din förening ordna ett stort lotteri med insatsbelopp högre än 33 ½ prisbasbelopp behövs licens. Licens ansöks hos Spelinspektionen.

Var söker man registrering?

För lotterier inom Stenungsunds kommun söker du registering hos kansliet - kommunhuset. Ansökan görs på särskilda blanketter. Innan man får sin registrering måste man betala en tillståndsavgift.

Avgift - lotteritillstånd inom Stenungsunds kommun

Registrering för 3 år - 300 kr - bankgiro - 430-7203 ange "lotteritillstånd och föreningens namn"
KF § 26, 1998-12-19

Tillvägagångssätt vid ansökan om registrering

Till kommunen skickas/lämnas följande handlingar:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte med beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare  
 • Vinstplan och ekonomisk plan för lotteriet
 • Förslag till lotterikontrollant

Blanketterna tillhandahålls av medborgarservice, telefon 0303-73 00 00.

Senast uppdaterad