Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Samråd, planeringsbesked för detaljplan för Stenung 3:112 m.fl., CW Borgs Väg

Syftet med begäran är att få besked om planerad bebyggelse strider mot ingripandegrunden enligt 11 kap. 10 § punkt 5 i PBL och få nödvändig information kring förutsättningar för detaljplanen.

Samrådstiden varar från och med 2020-10-21 till och med 2020-11-12.

Senast uppdaterad