Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Projekt resecentrum föreslås avbrytas

Stenungsunds kommun kommer gå upp med ett ärende om att avbryta projekt resecentrum på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 25 mars.

I tjänsteskrivelsen framgår det att projektets kostnader ökat markant och att det finns ett behov av att omvärdera projektet innan beslut om genomförande tas.

Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S), om förslaget:

– När vi kommit längre i projekteringsarbetet har oväntade förutsättningar under mark bidragit till en alltför hög kostnadsökning. Det tillsammans med det höga ränteläget bidrar till att en kommunal investering av den här storleken skulle slå hårt mot våra övriga kärnverksamheter. Verksamheter som vi vill satsa på. Det skulle inte vara ansvarigt att gå vidare.

Om beslut om att avbryta projektet sedan fattas av kommunfullmäktige kommer kommunen arbeta vidare med hur centrum och kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån de nya förutsättningarna.

Mer information - Frågor och svar om förslaget att avbryta projekt Resecentrum

Senast uppdaterad