Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Koldioxidbudget för Stenungsunds kommun är antagen

En koldioxidbudget för Stenungsunds kommun med tillhörande prioritering av åtgärder har beslutats av kommunfullmäktige den 15 december. Koldioxidbudgeten visar vilket utsläppsutrymme som finns kvar inom kommunens gränser utifrån Parisavtalets temperaturmål. Den visar vilken utsläppsminskning som behöver göras årligen i syfte att uppnå temperaturmålet.

Vad innebär Stenungsunds kommuns koldioxidbudget?

  • Koldioxidutsläppen måste minska med 14,7 procent per år fram till 2045.
  • Om inga åtgärder för att minska utsläppen genomförs kommer budgeten ta slut om sex år.
  • Industrin är den största utsläppssektorn följt av inrikes transporter.

Kommunens koldioxidbudget

Skärmklipp tagen från webbverktyget där vi ser koldioxidbudgeten. Kurvan över utsläppen toppar vid år 2010, för att gå ner runt år 2015 och sedan vända uppåt igen vid år 2020.

Senast uppdaterad