Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplan för Kvarnhöjden, Mark- och Miljödomstolens dom om avslag har överklagats vidare.

Mark- och miljödomstolens avslag har överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen.
Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. Detaljplanen får i så fall laga kraft.

Senast uppdaterad