Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplan för del av Kyrkenorum 6:1, bostäder Modistvägen har fått laga kraft

Detaljplanen för del av Kyrkenorum 6:1, bostäder Modistvägen har fått laga kraft.

Kommunfullmäktige har den 7 juni 2023, § 109, antagit detaljplan för Kyrkenorum 6:1, Modistvägen. Då ingen har överklagat detaljplanen fick detaljplanen laga kraft den 10 juli.

Detaljplan för Kyrkenorum 6:1, Modistvägen

Senast uppdaterad