Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Antagandebeslutet av detaljplanen för Stenungsunds resecentrum är överklagat

Antagandebeslutet av den uppdaterade detaljplanen för Stenungsunds resecentrum är överklagat. Överklagandet inkom innan tiden för överklagande löpte ut och är därför överlämnat till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt.

I dagsläget har vi ingen information om när domstolen kan lyfta ärendet för handläggning.

Frågor kan ställas till kansliet på mark- och miljödomstolen som nås via telefon 0521-27 02 00 eller e-post mmd.vanersborg@dom.se.

Läs mer om detaljplanen för Stenungsunds resecentrum

Senast uppdaterad