Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Antagande av detaljplan för Stenungsunds Resecentrum, Stenung 3:57 med flera

Kommunfullmäktige har 2022-04-07, § 65, antagit detaljplan för Stenungsunds Resecentrum, Stenung 3:57 med flera.

Beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 14 april till och med 6 maj 2022.

Kommunens digitala anslagstavla

Mer information och antagandehandlingar

Mer information om detaljplanen samt antagandehandlingar

Handlingarna finns också att ta del av på Kommunhuset, Strandvägen 15 i Stenungsund.

Senast uppdaterad