Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Vi kartlägger status på det kommunala vägnätet

Under senare delen av april samt under maj kommer vi att kartlägga aktuell status och behov av underhåll på det kommunala asfalterade vägnätet. En bil med mätutrustning och kamera kommer därför att åka runt på samtliga kommunala bil- och cykelvägar för att mäta och fotografera vägbanor.

Kartläggningen kommer sedan ligga till grund för en kommande åtgärdsplan för beläggningsarbeten.

Bil från entreprenören Ramboll står på cykelväg med gräsmatta runtomkring

Ramboll är den entreprenör som utför arbetet för kommunens räkning.

Senast uppdaterad