Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Årets resultat för Stenungsund i Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Stenungsunds kommun var för första gången med i Cykelfrämjandets granskning av kommuners arbete med cykelfrågor - Cykelvelometern. Vi kom på plats 32 av 55 deltagande kommuner.

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Syftet med Kommunvelometern är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid och belysa områden där det finns förbättringspotential. Stenungsunds deltagande är en del av kommunens antagna klimatlöften.

Plats 32 av 55 kommuner

Stenungsunds kommun deltar för första året och kom på delad 32:a plats av 55 deltagande kommuner. Vann gjorde Helsingborg, bland mellanstora kommuner Trollhättan och bland små kommuner Håbo.

Cykelfrämjandet skriver ”Som första års deltagare i Kommunvelometern kommer Stenungsund in med goda förutsättningar för att bli en bra cykelkommun. Med ökade investeringar i infrastruktur och information samt större kontinuitet i det organisatoriska arbetet kan Stenungsund ytterligare främja cykling i kommunen.”

Stenungsunds kommun tillhör gruppen Små kommuner. Kommunens fick 47,5 av 90 poäng, se resultat i stapeldiagrammet, eller på Cykelfrämjandets hemsida:

Stenungsunds kommuns resultat (cykelframjandet.se) Länk till annan webbplats.

Stenungsunds kommun tillhör gruppen Små kommuner. Så här ser resultatet ut i år, 2022.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern har genomförts årligen sedan 2010.

Mer om Kommunvelometern och Cykelfrämjandets arbete Länk till annan webbplats.

Där hittar du även övriga deltagande kommuners rapporter.

Cyklistvelometern
Som komplement till Kommunvelometern undersöker Cykelfrämjandet även cyklisternas perspektiv i den nationella nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern. Denna kommer att släppas under oktober.

Senast uppdaterad