Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Nytt projekt ska minska ensamhet bland äldre

Ensamhet bland äldre orsakar lidande för den drabbade, med försämrad livskvalitet som följd. Pandemin har också bidragit till att allt fler känner sig ensamma. Stenungsunds kommun har därför under 2021 initierat projektet SEE med syftet att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre.

Projektet har fått namnet SEE då ensamhet kan delas i tre olika typer: Social-, Existentiell- och Emotionell ensamhet. Sedan handlar det just om att se andra, se varandra och om att se problemet med ensamhet.

Tre undersköterskor från hemtjänsten kommer fram till sommaren 2022 att arbeta i projektet.

– Alla människor behöver ett sammanhang, känna gemenskap och bli sedda, säger Liselott Andersson, en av dem som arbetar i projektet. Vi vill hitta former för att bryta ensamheten bland våra 65-plussare.

Kartlägga hur det ser ut i Stenungsund

Tanken med projektet är att identifiera ensamhet hos äldre i Stenungsund med olika metoder och sedan genom kontaktnät motverka den, för att äldre ska må bättre och för att förebygga sjukdom.

– Vi har precis inlett vårt arbete med en enkätundersökning för att kartlägga hur problemet ser ut här i Stenungsund, säger Madeleine Zanders, som också arbetar i projektet. Enkäten finns på lite olika ställen runt om i kommunen där äldre vanligtvis rör sig. Vi hoppas att många kommer ha möjlighet att svara på den!

– I enkäten får de äldre svara på frågor om hur de upplever ensamhet, om de känner till vad kommunen har att erbjuda för aktiviteter för äldre och om hur de tycker att vi kan arbeta vidare för att lyckas med vårt mål, fyller Liselott i.

Sabina, Madeleine och Liselott arbetar i projektet SEE.

Långsiktigt perspektiv

Målet med projektet är att minska ofrivillig ensamhet bland äldre på ett långsiktigt och hållbart sätt.

– Nu i startskedet handlar det mycket om uppsökande verksamhet, att sprida kännedom om projektet och att skapa ett kontaktnät runt om i kommunen. Vi vill hitta meningsfulla och hållbara former för det här arbetet så det kan leva vidare även efter projektets avslut, säger Sabina Pilebo, som också arbetar i projektet.

– Ja, vi har varit i kontakt med och träffat många redan för att berätta om arbetet, fortsätter Madeleine, både i kommunens olika verksamheter men också med till exempel kyrkan och PRO.

Telefon att ringa till

Projektet har skapat en telefon som det går bra att ringa till vid funderingar om projektet eller med tips. Det är Liselott, Madeleine eller Sabina som kommer svara.

Telefontiden är klockan 8-10 tisdagar och torsdagar, numret är 0702-87 23 66.

Senast uppdaterad