Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

En vecka fri från våld

Under vecka 47 deltar Stenungsunds kommun i det nationella initiativet En vecka fri från våld. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Aktiviteter under vecka 47

Under hela veckan sker olika aktiviteter som du har möjlighet att delta i.

Måndag 20 november


Föreläsning av Brottsofferjouren: "När hemmet inte känns tryggt"

Brottsofferjouren bjuder in till en timmes föreläsning baserad på deras bok ”I brottets skugga – en bok om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation” som släpptes hösten 2022. Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som sker i det fördolda, många gånger med barn som ofrivilliga vittnen. Ibland utsätts barnen själva för fysiskt våld.

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Onsdag 22 november


Föreläsning med Organisationen MÄN

Föreläsning om jämställdhet. Spindelmannen, prinsessor, Fortnite... vad har barn för förebilder och hur påverkar det dem? Varför har killar sämre betyg? Varför är det mest killar som slåss? Hur kan vi som vårdnadshavare hjälpa våra barn och unga att hitta rätt bland alla intryck och förväntningar?

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Läs mer och anmäl dig här Pdf, 801.4 kB.

Torsdag 23 november

Föreläsning av Unizon: ”Skjutvåld och sprängningar – barns oro och rätt att leva fria från våld”

Hur ger vi våra barn hopp och hjälper dom i deras oro? Hur hanterar vi att barnen kan vara både offer och förövare? Lyssna på Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS, Vesna Prekopic, journalist och författare, fler namn tillkommer.

Tid och plats: Kl 16:30-17:15 Scandic Malmen, Götgatan 49, Stockholm samt digitalt.

Anmäl dig senast den 20 november till: info@unizon.se

Läs mer och anmäl dig här Pdf, 103.9 kB.

Föreläsning av Unizon: ” Våldsvågen: Vad kan vi vuxna göra?”

Vilka insatser behövs av civilsamhället, politiken, näringslivet och från oss som föräldrar och viktiga vuxna? Lyssna på Mattias Andersson, tillförordnad regionpolischef Stockholm, Fredrik Söderberg, klubbdirektör AIK, fler namn tillkommer.

Tid och plats: Kl 18:00-18:45 Scandic Malmen, Götgatan 49, Stockholm samt digitalt.

Anmäl dig senast 20 november till: info@unizon.se

Läs mer och anmäl dig här Pdf, 103.9 kB.

Livesändning med Maana om rapporten "Är du okej"

Varmt välkommen att lyssna på Maana's livesändning om rapporten "Är du okej". 2023 hade undersökningen 7706 svarande och fyra fokusområden:

  • Psykisk (o)hälsa
  • Stöd och vård
  • Relationer och ungas digitala liv
  • Skolan

Maana kommer lyfta ut de viktigaste aspekterna ur rapporten samt ge en inblick i trender de ser i stödverksamheten och därmed ge en insikt i tjejer och unga kvinnors livsvillkor i Sverige just nu. Maana ger också en bild av vad för stöd de är till målgruppen samt vad de erbjuder i utbildningsväg till målgruppen vuxna.

Tid och plats: Kl 12:00, livesändning via Facebook

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Fredag 24 november


Föreläsning av Brottsofferjouren: "När man inte längre kan leva sitt liv"

När man inte längre kan leva sitt liv. Hur påverkas livet när personer med skyddade personuppgifter får sinauppgifter röjda? Två kvinnor från nätverket Gömda Kvinnor berättar om när livet återigen raseras och de konsekvenser det får. I samtalet finns även Jämställdhetsmyndigheten med och berättar om sin rapport ”Skyddade personuppgifter – oskyddade personer” samt Skatteverket som beviljarskyddade personuppgifter. Brottsofferjouren Sverige leder samtalet.

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Vad kan jag göra?

Att uppmärksamma problematiken är ett första steg. Du kan uppmärksamma En vecka fri från våld på till exempel din arbetsplats eller förening genom att berätta om vägar till stöd.

  • Delta i veckans föreläsningar och öka kunskapen och dialogen kring problematiken.
  • Om du är orolig för hur någon har det, fråga och agera.
  • Tveka aldrig att kontakta polisen vid oro – det kan rädda liv! Ring 112.

Bakgrund om En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN och stöds av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Civilsamhälle, myndigheter, regioner och kommuner har gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och att inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan. På så sätt kan det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen drivas framåt.

Senast uppdaterad