Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsunds stadskärna återhämtade sig bättre än genomsnittet

Under 2021 ökade Stenungsunds stadskärna sin totala omsättning med 5,3 procent. Det är en starkare utveckling än andra jämförbara städer som i snitt ökade med 3,5 procent. Bäst gick det för Stenungsunds beklädnadsnäring. Det visar årets rapport Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Samtliga branscher i Steungsunds stadskärna återhämtade sig efter pandemiåret 2021 och ökade sin omsättning, förutom delbranschen kommersiell service. Stenungsunds beklädnadsnäring ökade under 2021 sin omsättning med 8,6 procent. Restaurangbranschen ökade sin omsättning med 8,5 procent. Även stadskärnans verksamheter inom delbranschen hem och fritid fick tillbaka besökarna och ökade sin omsättning med 5,6 procent.

– Stenungsunds omsättningsutveckling visar att vi kommer tillbaka till stadskärnan efter pandemiåren och att stadskärnan är en plats där vi gärna umgås, handlar och tar del av upplevelser. En viktig insikt när det återigen väntar tider av osäkerhet, säger Petra Ohldin Lampinen, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

Stenungsunds stadskärna har högre total omsättning nu än innan pandemin

Det är dessutom mycket glädjande att se att sett över tid med indexerad omsättningsutveckling så omsätter Stenungsunds stadskärna totalt mer 2021, än innan pandemin. Med 2018 som basår på 100 så hamnar stadskärnans index på 109 under 2021, jämfört med andra jämförbara städer, som hade ett indexsnitt på 104. De delbranscher som omsätter mer enligt index 2021 än 2018 är dagligvaror samt hem och fritid.

– Det är positivt att se att det går bra för Stenungsunds stadskärna och att de flesta branscher har stärkt sig sedan pandemin. Det är våra skickliga företagare som gör att stadskärnan är så attraktiv. Att vi dessutom har kulturhuset Fregatten i stadskärnan som lockar besökare som också handlar och äter när de är här, tror jag bidrar till den positiva utvecklingen Cityindex visar, säger Jessica Waller, näringslivschef, Stenungsunds kommun.

Om Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

Senast uppdaterad